11. march – Köpi wagon soli « Musik Braucht Freiräume – MBF – Berlin – *www.mbf.space*

11. march – Köpi wagon soli

11. march - Köpi wagon soli - 2016 - poster

About the background:
http://koepi137.net/readeralle/der-koepi-wagenplatz-ist-bedroht.html

www.koepi137.net

www.mbf.space